Welkom

Welkom op de website van Partij MFAS!

Studenten op het AMC kunnen onbewust veel invloed uitoefenen op organisatorische beslissingen die worden genomen. Dit gebeurt via de Studentenraad (SR). De SR bestaat uit bachelorstudenten en coassistenten welke zich allemaal inzetten om de belangen van de studenten in het AMC te behartigen. Zo proberen zij zowel de kwaliteit van het onderwijs als de faciliteiten van het AMC te verbeteren.

Naast dat de MFAS een studievereniging is, wil zij ook op een ander niveau de belangen van studenten op onze faculteit behartigen. Vandaar dat de MFAS ook sterk verbonden is met de studentenpartij Partij MFAS. Partij MFAS is een van de studentenpartijen, die zich specifiek richt op de belangen van de studenten aan de faculteit der Geneeskunde van de UvA.

Mocht je geïnteresseerd zijn in waar Partij MFAS allemaal voor staat, kan je op deze site onder andere de partijbeginselen lezen. Deze vertellen meer over de kernwaarden van Partij MFAS. Daarnaast staat ook ons partijprogramma gepubliceerd, welke het meerjarenplan van de partij laat zien. Als laatste kan je, meer toegespitst op de actuele zaken, het campagneprogramma van dit jaar lezen.

Met vragen over Partij MFAS of over de SR: loop vooral langs bij de MFAS-kamer of de SR-kamer, of mail naar partij@mfas.net.