Actueel

Alle zeven kandidaten in de bachelorlijst hebben een zetel verkregen! Vanuit Partij MFAS zullen in 2022/2023 dus zitten nemen:

Berk Uzunalioglu

Kim Doelman

Maarten Krugers Dagneaux

Tess Keet

Shamim Amiri Simkooei

Chen Lu Wang

Jimmy França Vieira van Gent

Verkiezingen informatie

Op de faculteit geneeskunde hebben er dit jaar geen verkiezingen plaatsgevonden. Wij willen jullie hier graag duidelijke informatie over verschaffen, dus hierbij een korte toelichting:

Vanuit Partij MFAS hebben zich zeven bachelor studenten verkiesbaar gesteld en vanuit een andere partij één, waardoor er in totaal acht bachelor studenten verkiesbaar waren. Er waren vanuit de master dit jaar geen kandidaten. In de facultaire studentenraad van geneeskunde (FSR FdG) zijn zeven zetels gereserveerd voor bachelor studenten en drie voor masterstudenten. Dit houdt in dat een bachelor student niet de zetel van en masterstudent mag innemen en andersom. Mochten de verkiezingen zoals gepland doorgaan zou dus één van de bachelor studenten geen zitting nemen in de SR FdG.

Tussen de partijen is overleg ontstaan over elkaars verwachtingen. Uit dit overleg is naar voren gekomen dat het niet in het belang van de studenten zou zijn als één van de acht kandidaten geen zetel zou bezetten (dit met oog op de drie lege zetels van de master). Er is dus aangevraagd bij het Centrale Stembureau (CSB) om één van de masterzetels te verschaffen aan een bachelor student. Dit zou de SR dus nog de mogelijk bieden om 2 masterstudenten als raadsassistent aan te nemen (zie kopje ‘Masterlijst’)

Het CSB heeft uiteindelijk besloten dat dit jaar dus acht zetels bezet zullen worden door bachelor studenten, maar dat verkiezingen dan ongepast zouden zijn. Als stemmer zou je dan namelijk in een zekere zin voorgelogen worden, omdat je stem minder waarde houdt dan wordt voorgedaan.

Zodoende zijn de acht kandidaten dus door het Centrale Stembureau automatisch verkozen voor onze facultaire studentenraad.

Masterlijst

Er is dit jaar geen masterlijst vanuit Partij MFAS (of vanuit andere partijen). Om de belangen van de masterstudenten goed te behartigen zoekt de huidige Facultaire Studentenraad raadsassistenten om de lege zetels te vervullen. Zo een raadsassistent neemt zitting in de studentenraad net zoals de verkozen leden, maar met een klein verschil in rechten. Benieuwd naar deze positie? Kijk op de instagram van de SR (@studentenraadamc) voor meer info!

Heb je nog vragen? Mail ons op partij@mfas.net of stuur een DM naar @partijmfas.