Wie zijn wij?

Partijraad
De Partijraad is de achterban van Partij MFAS. Toen partij MFAS drie jaar geleden werd opgericht heeft de Partijraad de partijbeginselen en de lange termijnplannen van Partij MFAS samengesteld. Aan de hand van die beginselen zoekt Partij MFAS elk jaar kandidaten voor de facultaire studentenraadverkiezingen op het AMC. De Partijraad houdt zich jaarlijks ook bezig met de promotie van Partij MFAS. Elk jaar zal de Commissaris Onderwijs van het MFAS bestuur daar verantwoordelijk voor zijn. De Partijraad kan je bijvoorbeeld kennen van de muziekbingo die jaarlijks in de Epsteinbar wordt georganiseerd. Voor alle vragen omtrent Partij MFAS kan je dus ook altijd bij de Partijraad terecht.
Dit jaar bestaat de Partijraad uit de volgende mensen:
1. Senna Diepeveen
2. Stijn Tesser (Huidig SR lid)
3. Ilse de Boer (Huidig SR lid)
4. Roos van Rhijn
5. Jolien van Dorth
6. Remy Petersen
7. Pien van Putten
8. Arjen Meewisse (Huidig SoCo lid)

Sollicitatiecommissie
Arjen Meewisse
Arjen was Algemeen lid Facultaire Studentenraad ’15-’16 en is lid van de Partijraad van Partij MFAS. Hij zal dan ook het SoCo lid vanuit de Partijraad zijn dit jaar. In de Partijraad is hij onder andere betrokken geweest bij de het opstellen van de lange termijnplannen van Partij MFAS. Daarnaast is hij Secretaris geweest van het 119e bestuur der MFAS. Al met al heeft Arjen dus veel ervaring met verschillende vormen van besturen wat hem een uitstekende toevoeging in deze commissie maakt.
Liesanne van Veen
Liesanne is de huidige Voorzitter van de Studentenraad. Zij zal dan ook het SoCo lid vanuit de Studentenraad zijn dit jaar. Aangezien zij nu midden in haar raadsjaar zit is zij volledig op de hoogte van alle actuele zaken. Ook weet zij precies wat er van een kandidaat verwacht kan worden in een raadsjaar. In de Sollicitatiecommissie zal zij de rol van voorzitter op zich nemen.
Yu Lam
Yu is de huidige Voorzitter van de Studentenraad van het VUmc. Hij zal dan ook het externe SoCo lid zijn dit jaar. Met een frisse blik van buiten af zal hij de verwachtingen van een kandidaat beoordelen. Vanwege het feit dat hij nu midden in zijn raadsjaar is, is hij goed op de hoogte van de steeds belangrijker wordende samenwerking tussen de studentenraden.
De sollicitatiecommissie heeft ook dit jaar weer een kandidaatsprofiel opgesteld. Aan de hand van dit kandidaatsprofiel zal de SoCo na de sollicitaties de kieslijst opstellen. Het kandidaatsprofiel is goedgekeurd op de Algemene Leden Vergadering van de MFAS op 16 januari.

Het kandidaatsprofiel kan je hier vinden!